Analytiker/Data Scientist, Analysavdelningen Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.


Arbetsplatsbeskrivning:

Analysavdelningen är en ny funktion inom Landstinget Dalarnas ledningsenhet. Avdelningens uppdrag är att ansvara för landstingets strategiska analys och vara ett stöd till ledningen i den strategiska planeringen. Prioriterat för analysavdelningen under 2016-2017 är införande av en ny planerings och styrmodell. Däri ingår bland annat analyser rörande behov av, och effektivitet i, landstingets hälso- och sjukvård.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder nu en spännande och kvalificerat arbete att som analytiker. Uppdraget innebär att du får bidra till utvecklingen av landstinget och dess verksamheter. Du kommer att jobba med några av de viktigaste framtidsfrågorna för ledningen av landstinget, mot målet att skapa ett hållbar och högkvalitativ verksamhet.

Som analytiker/data scientist har du uppdrag av strategisk karaktär som genererar relevanta beslutsunderlag för landstingets ledning. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och spänna över olika områden men vanligen inkludera kvantitativa analyser av strategiskt viktiga frågor.

Du kommer också att jobba nära den tekniska sidan av landstingets beslutsstödsystem och där hjälpa till med arkitekturfrågor. Du kommer även bistå BI-teamet med metodfrågor inom analysområdet. Som ansvarig för arkitektur och design i BI-teamet förväntas du ta en ledande roll i utformningen av lösningar som håller hög kvalitet vad gäller tillförlitlighet, prestanda och skalbarhet. I din roll som stöd till landstingets beslutsstödsystem kommer du att få stora möjligheter att påverka, utveckla och driva utvecklingen inom området.

Kvalifikationer

Utbildningskrav, någon av följande utbildningar eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget:
. Högskoleexamen inom systemvetenskap eller är civilingenjör
. Samhällsvetenskaplig utbildning på magister/masternivå inom exempelvis företagsekonomi, nationalekonomi eller statsvetenskap
. Vårdvetenskap eller folkhälsovetenskap på magister/masternivå
. Specialistläkarutbildning inom exempelvis socialmedicin
. Statistik eller epidemiologi på magister/masternivå
. Forskarutbildning är meriterande

Erfarenhet krav
. Kvantitativ analys med R, SPSS eller STATA
. Flerårig erfarenhet av att självständigt hantera och göra komplexa bearbetningar av information från stora datalager och design/arkitektur av business intelligence-lösningar enligt Kimball-metodiken
. . Flerårig erfarenhet av Microsofts BI-plattform och vana att ta fram komplexa/dynamiska lösningar som exempelvis metadatastyrda ETL-processer

Erfarenhet meriterande
. Projektledare
. Arbete med .Net och C#
. Erfarenhet från och goda kunskaper inom utveckling av prediktiva och preskriptiva modeller
. Microsofts plattform för analys
. Beslutsstöd och analys inom hälso och sjukvård

Förmågor och personliga egenskaper
För att vara framgångsrik i rollen behöver du vara bekväm med att arbeta i snabba iterationer samt vara ett stöd och dela med dig av dina kunskaper. Du har förmåga att själv identifiera vad som behöver göras, jobba utan tydliga uppdrag och planera så att material kan levereras inom givna tidsramar.

Vidare är du bra på att uttrycka dig i utredande text samt kan ta och ge kritik på ett konstruktivt sätt. Du har analytisk förmåga och kan hantera komplexa frågeställningar och visualisera data. Du är väl insatt i den senaste teknikutvecklingen inom området och drivs av en ambition att leverera lösningar som ligger i framkant.

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.