Enhetschef utredning/psykoterapier psykiatrimottagningen Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vårt uppdrag är att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med svårare psykiatriska tillstånd såsom psykoser, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, komplicerad PTSD och allvarligare ångest- och depressionstillstånd
Vi söker en enhetschef med ansvar för det psykoterapeutiska- samt utredningsarbetet!
Vi arbetar kontinuerlig med att vidareutveckla vårt behandlingsutbud. För närvarande arbetar vi med implementering av nya rutiner för utredningsarbetet inom basenheten och vi har nyligen inkluderat internetbaserad KBT-behandling i vårt behandlingsutbud. Vi har också ett DBT-team, ADHD-grupper, beteendeaktiveringsgrupper, ångestgrupper och hög kompetens när det gäller individuella psykoterapier både med psykodynamisk inriktning såväl som med KBT-inriktning. Som kommande utmaning står vi bland annat inför en vidareutveckling av beroendevården. Från årsskiftet 2016/2017 har det skett ett övertagande från vuxenhabiliteringen av patienter inom autismområdet både vad gäller utredning såväl som behandlande insatser.
Som enhetschef kommer du att arbeta med personalfrågor, verksamhetsplanering och utvecklingsfrågor. Du kommer tillsammans med dina medarbetare ansvara för att patienterna får rätt vård i rätt tid när det gäller psykoterapeutiska insatser samt utredande insatser. Uppdraget innefattar ansvar för arbetsmiljöfrågor samt ett ekonomiskt ansvar. Du kommer att ingå i basenhetens ledningsgrupp och samverkansgrupp tillsammans med verksamhetschef och övriga enhetschefer inom basenheten.
Tjänsten som enhetschef är ett förordnande med en tillsvidareanställning i din grundprofession. Landstingets chefsutbildning är obligatorisk och planeras tillsammans med din chef.

Kvalifikationer

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, gärna med erfarenhet av arbete inom specialistvårdspsykiatrin
Tidigare chefserfarenhet är önskvärt
God samarbetsförmåga medförmåga att arbeta självständigt och i team.
Intresse av förändringsarbete

Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda ett spännande och utvecklande arbete samt utvecklingsmöjlighet och fortbildning inom ditt område. Vi är lyhörda för dina önskemål och värdesätter engagemang och initiativtagande.
Körkort är ett krav.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.