Specialist allmänmedicin, Vårdcentral Kvarnsveden

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Primärvården i Dalarna är indelad i fem områden. Mellersta området består av kommunerna Borlänge, Gagnef och Säter. I upptagningsområdet bor ca 70 000 invånare. Vårdcentral Kvarnsveden är en av tre offentligt drivna vårdcentraler i Borlänge och har för närvarande ca 11500 listade patienter.
Uppdraget för Primärvården i Dalarna är formulerat i överenskommelsen med Hälsovalsenheten och innehåller det allmänmedicinska panoramats bredd och djup.

I all vår verksamhet arbetar vi med tydlig resurs- och produktionsplanering för att matcha patienternas behov av tillgänglighet till rätt kompetens och vård på rätt nivå. Att ständigt arbeta med utveckling och förändring är etablerat hos oss och är ett av våra kännetecken.
Vi är cirka 45 medarbetare som på läkarsidan fördelar sig på 4 specialister i allmänmedicin, 1 psykiater, regelbundet återkommande ortoped, geriatriker och kardiolog på timbasis, 5 ST varav en är specialist i barn-och ungdomsmedicin, 1-2 AT samt 4-6 underläkare. Förutom sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och sekreterare finns 3 psykologer, 1 dietist / rehabiliteringskoordinator, 1 beroendepedagog, 1 sjukgymnast för första bedömning samt 1 verksamhetsutvecklare.

Vi jobbar med en interprofessionell ansats och har en studentdriven och handledarstödd klinisk undervisningsmottagning.
Primärvården i Dalarna genomför, bland flera andra åtgärder, ett löneincitamentsprogram för att stimulera en tillströmning till basen för vårt sjukvårdssystem.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu distriktsläkare till Vårdcentral Kvarnsveden.

Kvalifikationer

Du är specialist i allmänmedicin, alternativt i slutfas av ST utbildning. Genuint intresse och fallenhet för handledning / färdighetsstöd. Du behöver vara lugn, trygg och uthållig.

Verksamheten är genom Hälsoval konkurrensutsatt vilket innebär att din förmåga att arbeta effektivt och patientorienterat i verksamhetens alla delar är betydelsefull.

Körkort erfordras.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.