Två kvinnliga musiker i folkdräkt spelar i skogsbryn vid skulptur i trä

Tanken lyfts av kultur

"Dalarnas medborgare ska erbjudas ett brett kulturutbud av hög kvalitet i hela Dalarna" (ur Dalarnas regionala Kulturplan)

Musiken i Dalarna
 • 1
 • 2
 • 3

Kultur och bildning

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kultur får människor att utvecklas. Självkänslan och uttrycksförmågan, fantasin och kreativiteten stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där utvecklas också demokratin.

Vår verksamhet i Dalarna ska vara bred och av hög kvalitet, spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor ökar möjligheterna för alla som bor här att påverka utvecklingen i samhället. Aktörerna inom kultur- och bildningsområdet ska vara många. Kreativa miljöer bidrar till sociala nätverk, regional utveckling och tillväxt.

Vi mår bra av kultur. Att när som helst i livet skaffa sig nya kunskaper stärker oss. Kopplingen mellan kultur och hälsa är också en viktig pusselbit inom vården och i det förebyggande folkhälsoarbetet.

Nyheter Kultur och bildning

 • John Rasimus får Landstinget Dalarnas kulturpris 2018

  Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarnas har fattat beslut om vilka som blir årets kulturpristagare och kulturstipendiater.

 • Länskulturdagen för barn och unga 10 oktober

  Planeringen pågår för fullt inför höstens Länskulturdag för barn och unga 2018. En heldag som riktar sig till er som är intresserade av och arbetar med kultur för barn och ungdomar i Dalarna.

 • Sök stipendium för dina studier

  Studenter från Dalarna har möjlighet att söka stöd för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning. Årets ansökningsperiod öppnar den 17 september och är öppen till och med 28 december 2018.

Kalender Kultur och bildning