Från vänster Alf Tangnäs (representerade Anna Eklund Tarantino), Johan Johansson, Maja Gunn, Lydia Östberg Diakité, Jesper Forsberg, Madeleine Fransén och Pernilla Jansson. 
Foto: Hossein Salmanzadeh

Hedrade pristagare tog emot landstingets kulturstipendier

21 november delades årets kulturstipendier ut i samband med landstingsfullmäktiges sammanträde i Kristinehallen.

Kulturpristagare, se mer
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kultur och bildning

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kultur får människor att utvecklas. Självkänslan och uttrycksförmågan, fantasin och kreativiteten stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där utvecklas också demokratin.

Vår verksamhet i Dalarna ska vara bred och av hög kvalitet, spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor ökar möjligheterna för alla som bor här att påverka utvecklingen i samhället. Aktörerna inom kultur- och bildningsområdet ska vara många. Kreativa miljöer bidrar till sociala nätverk, regional utveckling och tillväxt.

Vi mår bra av kultur. Att när som helst i livet skaffa sig nya kunskaper stärker oss. Kopplingen mellan kultur och hälsa är också en viktig pusselbit inom vården och i det förebyggande folkhälsoarbetet.

Nyheter Kultur och bildning

Kalender Kultur och bildning