Skapande skola

Stäng

Kontakt

Nana Heinberg

Utvecklingsstrateg Barn och unga, vikariat

023-49 01 94, Mobil 072-215 21 13 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Skapande skola är en nationell satsning som innebär att skolor kan söka pengar från Statens Kulturråd för kreativa konst- och kulturprojekt.

Regeringens satsning riktar sig till samtliga stadier i grundskolan. Målet är att långsiktigt integrera konst och kultur i undervisningen. Skapande skola finansieras endast med statliga medel, det vill säga Kulturrådet kräver ingen medfinansiering från kommun eller region.

Projekt inom Skapande skola som skolor ska driva ska ha följande inriktning

  • Inköp av professionell kultur
  • Elevers eget skapande
  • Gemensamma mötesplatser där skola och kulturliv möts för att inleda varaktigt samarbete