Mera gjort med bättre samspel

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsförvaltning bjuder in till dialog kring hur samspelet mellan kommuner, landsting och studieförbund kan utvecklas.

Här anmäler du dig till dialogen:

* obligatorisk uppgift

Kontaktperson: Anna Skogberg tel 072-516 46 90 anna.skogberg@ltdalarna.se