TEST kl 9 Vi vill veta vad du tycker om det vi gör!

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det betyder mycket för oss om du vill svara på utvärderingen av Kultur och bildningsförvaltningens kansli och stabs arbete.

Vi som är förvaltningens kansli och stab:

Malin Lagergren, kultur och bildningschef
Anna Skogberg, ekonomichef (stab)
Theresia Holmstedt Jensen, projektstrateg (stab)
Lena Nyberg, kommunikationsstrateg (stab)
Ulrika Öhrn, utvecklingsstrateg barn och unga (stab)
Erik Arrhén, samverkansstrateg (stab)
Krisztina Bojtár, nämndsekreterare
Margaretha Sandell, sekreterare
Joán Henriksson, ekonom
Marie Eriksson, HR-specialist

I förvaltningens styrkort finns följande framgångsfaktor och mål

"Vi känner våra verksamheter och tar vara på den kompetens och erfarenhet som finns. Vi stödjer enheterna så helheten blir bättre"

MÅL: Vi upplevs som ett gott stöd till politiker och verksamheter

ENKÄT

Fråga märkt med * betyder obligatoriskt svar

Vilken är din befattning? *Har du haft kontakt med kansliet/staben under året? *


Betygsätt din upplevelse av kansliets arbete där 1 motvarar underkänt och 6 utmärkt
Hur upplever du kansliets kompetens? *
 
Hur upplever du kansliets tillgänglighet? *
 
Hur upplever du kansliets bemötande? *

Stabens medarbetare arbetar med strategiskt stöd. I vilken grad (där 1 är mycket låg och 6 mycket hög) har stabens arbete bidragit till:
 
- att förstärkta ert arbete med barn och unga? *
 
- din omvärldbevakning? *
 
- en förbättrad kommunikation internt och externt? *
 
- en stärkt kontakt med länets kommuner? *
 


Till dig som är politiker:
Bidrar vi med ett tillräckligt bra underlag inför ditt beslutsfattande?