Upplev kultur var dag - lämna synpunkter på rapporten

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Interiör från Skandionkliniken i Uppsala

Tack, för att du lämnar synpunkter berörande rapporten Upplev Kultur Var Dag – om design och arkitekturs roll i regional kulturpolitik!

Svaren som är anonyma sammanställs och ger en överskådlig bild av regionernas inställning och prioriteringar av de i rapportens framlagda förslagen.

Sammanställningen kommer att delges ansvariga för den nationella utredningen "Gestaltad livsmiljö – en ny kulturpolitik för arkitektur, form och design", samt till Kulturrådet och Kulturdepartementet.

Svaren vill vi ha senast 20 april 2015

Länk till rapporten i pdf format

Kontaktperson: Theresia HolmstedtJensen Projektstrateg
E-post: theresia.jensen@Ltdalarna.se , Tel: 023-49 04 41 Mobil: 070-539 74 17

FRÅGOR:

1. Hur ser er region på de av Mats Svegfors framlagda förslagen (s.51 och framåt) om hur design och arkitekturområdet kan stärkas? Är det något förslag som ni ser som extra intressant och angeläget/ eller som ni inte alls håller med om?

- Form i flernivåstyrning (sid 54)
- Upphandling i stat och kommun (síd 56)
- Lagstiftning – skönhetsparagraferna i PBL m fl lagar (sid 60)
- Professionskrav och kunskapsstyrning (sid 62)
- Samverkansmodellen (sid 66)
- Museer, arenor, nav, nätverk (sid 72)
- Bild i skolan (sid 76)
- Sverigeutställningen 2030 (sid 80)