Kulturverksamheter

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Detaljer från folkdräkter som visas på Dalarnas museumCatwalk. Modell visar klänning med mönster från dalmålning. Foto: OkändUnga musiker

Kulturen i vår region ska finnas tillgänglig för alla. Både att uppleva och utöva.

Kultur och bildning har det samlade ansvaret för landstingets olika verksamheter som arbetar inom de allra flesta kulturområden.

Bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, museer, musik och teater bildar ett lockande kulturnätverk som sträcker sig över hela Dalarna.

Vi samarbetar på olika plan med kultur- och föreningslivet i Dalarnas 15 kommuner.