Arkiv

Stäng

Kontakt

Arkivcentrum i Dalarna

Stortallsvägen 4, 791 55 Falun 023-455 70 info@arkivcentrumdalarna.se

Dalarnas Folkrörelsearkiv

Arkivcentrum i Dalarna, Stortallsvägen 4, 791 55 Falun 023 – 868 00 faw@telia.com

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Man studerar karta i arkiv: Foto: Hasse Eriksson och Henrik HanssonBok och bilder ur Arkivcentrums arkiv. Foto: Hasse Eriksson och Henrik Hansson

Dalarnas folkrörelsearkiv och Arkivcentrum Dalarna har ett regionalt uppdrag och stöds med bidrag från Kultur- och bildningsnämnden. Konstenheten är landstingets egen verksamhet för konst i våra lokaler.

Arkivcentrum Dalarna

- ett näringslivsarkiv som förvarar och vårdar handlingar från företag, organisationer och enskilda med anknytning till Dalarnas näringsliv.

Dalarnas Folkrörelsearkiv

 - är en förening av föreningar (organisationer) och har till uppgift att dokumentera, samla in, ordna och bevara handlingar som tillhör eller har tillhört föreningslivet i Dalarna. I arkivet finns handlingar, foton, fanor, banderoller och standar från drygt 3700 olika föreningar (arkivbildare).

Länsarkivet

Länsarkivet arbetar för att vårda, bevara och tillhandahålla handlingar från främst Landstinget Dalarna. Länsarkivet förvarar även ett stort antal arkiv som belyser näringsverksamheten i framför allt Västerbergslagen med tonvikt på gruv- och bruksnäringen, från 1600-talet fram till 1900-talet.

Arkivens webbplatser hittar du genom länkarna till höger.

Landstinget Dalarnas konstenhet

Konstenheten förvaltar landstingets konstsamling, gör nyinköp och väljer konst till våra lokaler. I vänstermenyn finns länk till mer information om konstenheten.