Vi stödjer och utvecklar biblioteksverksamheten i länet

Stäng

Kontakt

Länsbibliotek Dalarna

Besöksadress: Stadshuset, Stora torget, Falun Länsbibliotek Dalarna, 791 83 Falun Tel: 023-861 19 lansbiblioteket@falun.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Biblioteksutveckling för bibliotekspersonal.Dalalitteratur presenteras på Bok & Bibliotek i Göteborg.Den glada valen Frestis, Läsfrestivalens maskot.Läsfrestivalen, en festival för barn.

Länsbibliotek Dalarnas uppdrag är att vara ett stöd och en samarbetspartner för folkbiblioteken i Dalarnas län. Verksamheten bekostas av landstinget och staten med Landstinget Dalarna som huvudman.

Länsbiblioteket ger service till kommunbiblioteken inom följande områden:

  • böcker och annat material som inte finns i det egna biblioteket
  • verksamhet för grupper som har behov av särskilt material, t ex olika handikappgrupper och människor med annan språklig bakgrund än svenska
  • information och rådgivning inom hela biblioteksområdet
  • fortbildning av bibliotekspersonal
  • produktion av inläsningar av lokal litteratur för syn- och läshandikappade

Besök Länsbibliotekets egen hemsida genom att klicka på länken till höger.

En dag i maj varje år arrangerar Länsbiblioteket "Läsfrestivalen" i Falun tillsammans med Falu kommuns stadsbibliotek.