Scen Dans Konst

- är enheten för konsulenter inom scenkonst, dans och konst

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ett gränsöverskridande uppdrag

Stäng

Kontakt

Stefan Ek

Tf. enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun 070-555 33 90, 023-49 01 92 Skicka epost

Anneli Strömberg

Enhetschef Scen Dans Konst

Sjukskriven Besöksadress: Myntgatan 2, Falun

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tillsammans har vi ett brett och viktigt uppdrag där vi kan arbeta gränsöverskridande mellan konstformerna, samtidigt som vi har våra olika spetskompetenser, där kultur för och med barn och unga är en viktig del.

Som konsulenter stödjer vi kommuner, professionella kulturaktörer och konstnärer som är verksamma i länet men även nationellt och internationellt verksamma, samt att vi samarbetar med och stöttar ideella föreningar, skolor, utbildningar, organisationer mm. Vi kan fungera som samtalspart när du planerar och genomför ditt projekt!

Genom våra nätverk och kontakter kan vi vara en länk mellan det lokala, regionala, nationella och internationella kulturlivet.

Nyheter Scen Dans Konst

 • Anoda - handbok för kulturens möjliggörare

  Hur blir kultur möjlig? Vad krävs för att kulturprojekt ska nå ut? Hur kan inspirerande och effektiv samverkan fungera? Det är några av de frågor som tas upp i ”ANODA – Handbok för kulturens möjliggörare” som släpps i dagarna.

 • BOMO scen

  Modern dans och musik förvandlar Borlänge Moderns - BOMO - till levande scen. Två unga konstnärer med sina uttryck i modern dans och musik!

 • Rapport från Nordic Folk

  Nu finns en rapport från första nätverksmötet i förstudien av Nordic Folk - nätverk för scenisk folkdans - med stöd av Nordiska kulturfonden samt Kulturkontakt Nord i nordiska-baltiska mobilitetsprogrammet.