Barn och unga

Stäng

Kontakt

Camilla Nyman

Konsulent barn och unga

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-561 65 13 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Porträtt av Camilla Nyman framför faluröd trävägg

Scen Dans Konst har fokus på barn och unga. Konsulenten för barn och unga heter Camilla Nyman.

Genom eget skapande och inflytande görs barn och unga delaktiga i kulturen och vårt samhälle. Det är mycket viktiga att arbeta för att tillgängliggöra och sprida kunskap om och metoder för att arbeta med detta inom barnkulturen.

Konsulenten för  barn och unga är ett stöd till er i kommunerna, när ni planerar kulturprojekt för barn i skola och på fritid och ni kan få hjälp med kontakter till professionella kulturutövare exempelvis till Skapande skola. Som en hjälp att hitta bra föreställningar och workshops inom alla våra konsftormer kan Scen Dans Konst erbjuda stöd till utvalda produktioner som du hittar i vårt utbud för barn och unga. Se i vänstermenyn under Vårt utbud för barn och unga.

Ett viktigt  projekt för barn och unga som konstkonsulenten arbetar och verkar för är ANODA ung konst. Du hittar mer information om projekten i vänstermenyn under Projekt eller via länken ovan till höger.