Institutet Dans i skola

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Elever med nummerlappar dansar.

Institutet Dans i skolan

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja skolor, kommuner och regioner så att alla elever får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst.

Varje år arrangerar Institutet Dans i skolan seminarier, konferenser, kurser, workshops och mötesplatser för att ge inspiration och bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Hos Institutet Dans i skolan kan du beställa en DVD samt en bok om Dansmatte för högstadiet.  Dansmatte för högstadiet är en metod att med hjälp av dansundervisning utveckla högstadieelevers lärande i matematik.