Pedagogisk verktygslåda

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kulturen kan integreras med skolans mål och uppdrag

Här hittar ni pedagogiska verktyg som ni är fria att använda i er undervisning. Vi hoppas att detta kan vara till hjälp när ni planerar och genomför era lektioner. I läroplanen från 2011 finns att läsa om att kulturellt skapande ska vara inslag i skolans vardag:

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det elever ska tillägna sig.