Medverka i kulturkatalogen

Stäng

Kontakt

Camilla Nyman

Konsulent barn och unga

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-561 65 13 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Inför varje termin görs en kulturkatalog med subventionerat kulturutbud för barn och unga i Dalarna. Just nu kan du som professionell producent anmäla intresse för att medverka med just er produktion inför hösten 2015.

Kulturutbudet innehåller föreställningar, workshops, föreläsningar, utställningar etc - inom konstformerna scen, dans och bildkonst eller närliggande.

Urvalet görs av konsulenterna i samråd med referensgrupper för respektive konstform, innehållande representanter från kommuner och elevkulturombud. Utbudet som helhet skall vara varierat vad gäller åldrar, uttryck och innehåll. Delar av utbudet visas upp på UngKultur Dalarnas kulturdagar. Kommande kulturdag planeras till slutet av mars 2015.

Senast 15 december vill vi ha era intresseanmälningar inför turné hösten 2015

Typ av produktion
F-skatt