Scenisk folkdans

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dalarna har en rik tradition av folkdans och i Dalarnas län har vi en strategisk satsning med särskilt fokus på scenisk folkdans. Här kan du läsa mer om pågående och tidigare projekt.

NOD/RISK - nordiskt nätverk för scenisk folkdans

Scen Dans Konst har med stöd av Nordiska Kulturfonden samt Kulturkontakt Nord, under ht16/vt 17 genomfört en förstudie angående ett nordiskt nätverk för scenisk folkdans – NOD/RISK. Samarbetsparterna har varit från Norge, Finland, Danmark och Sverige. I vänstermenyn hittar du mer information om nätverket.

Rapport om folkdansen i Dalarna

På uppdrag av Kultur och bildning, Landstinget Dalarna, har Anton Schneider gjort en utredning om folkdansen i Dalarnas län under 2014. I vänstermenyn hittar du mer information om utredningen Folkdans i Dalarna - nutid och behov, möjligheter och visioner.

RESiDANS

RESiDANS har varit ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom scenisk folkdans, som har genomförts mellan år 2009 – 2013 i ett länsövergripande samarbete mellan Dalarnas län, Gävleborgs län och Uppsala län. Projektet har innehaft statligt stöd av Kulturrådet. I vänstermenyn hittar du mer information om projektet.