Nordic Folk

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Danskonsulent

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun 023-49 03 12, 070-569 03 12 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Scen Dans Konst, Landstinget Dalarna, har fått stöd av Nordiska kulturfonden samt Kulturkontakt Nord i nordiska-baltiska mobilitetsprogrammet, angående en förstudie för ett nätverk för scenisk folkdans – Nordic Folk.

Första nätverksmötet i Aurdal i Norge

22-23 oktober 2016 träffades vi i Aurdal, Norge, för det första nätverksmötet. Vi hade två mycket givande dagar där vi lärde känna varandra samt arbetade med frågeställningar om hur ett framtida nätverk skulle kunna främja den sceniska folkdansen i Norden. I diskussionerna berörde vi bland annat svårigheten och även en icke-önskan att vilja definiera en statisk term för scenisk folkdans. Vidare utforskades behovet av ett nätverk, där många viktiga synpunkter lades fram. Efter första mötet har en rapport tagits fram, som du kan läsa i dess helhet. Rapporten finns endast på engelska. Du hittar den högs upp på högra sidan.

Bakgrund

Förstudien kommer att utforska behovet av ett nordiska nätverk som kan fungera som:
• En plattform för residens, turné och dialog med publik och andra konstnärer kring scenisk folkdans.
• Ett forum för diskussion och utveckling av scenisk folkdans inom nätverket.
• En gemensam profil för att samla ihop mindre aktörer i de nordiska länderna under ett paraply så att vi tillsammans blir tillräckligt stora för att vara intressanta i internationella sammanhang.

Förstudien sker mellan 1 augusti 2016 tom 31 juni 2017 där nätverkets deltagare kommer att träffas i
Aurdal Norge i oktober 2016, Oulu Finland i februari 2017 och Mora Sverige i maj 2017.

Nätverket består av:
Andreas Berchtold senior lektor i folkdans från DOCH dans & cirkus högskolan (SE)
Karene Lyngholm - administrativ ledare/producent Frikar Dance Company (NO)
Halgrim Hansegård - konstnärlig ledare/koreograf från Frikar Dance Company (NO)
Anna Öberg - koreograf master i performativa praktiker vid DOCH (SE)
Sigurd Johan Heide - koreograf från Kartellet (NO)
Imola Mokos, Malin Bohm - Mora Kommun (SE)
Petri Kauppinen - lärare och koreograf vid OUAS - Oulu Universitet och Tsuumi Dance Theatre (FI)
Ann-Jeanett Stål - danskonsulent från Landstinget Dalarna och Anoda Dans (SE)
Louise Crnkovic-Friis - Konstnärlig ledare och koreograf The Lulu Art Group (DK)