Artologer

Stäng

Kontakt

Jordi Arkö

Konstkonsulent

070-307 64 33 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Konstnär som utövar sitt eget konstnärskap på deltid, och resterande tid är anställd som resursperson i kommunen för att arbeta med konstfrågor i form av projektledare, pedagog, producent etc i tidsbegränsat konstprojekt. Orkesterns solist!

Idag ingår en artolog i projektet VideoGUD, som är ett samarbete mellan film- och konstkonsulenter i Uppsala, Gävleborg och Dalarna. Den konstnärliga kompetensen tillvaratas i kommunen, och ger ett stödben åt aktiva konstnärer.

Med artologerna får man en solist i kommunen och en orkester i länet.