Konstarkivet

Stäng

Kontakt

Titti Lorentzon

Konsthandläggare

Konstarkivet 023-492230 Skicka epost

Helena von Bergen

Konsthandläggare

Konstarkivet 023-492230 Skicka epost

Besöksadress

Konstarkivet Vasagatan 8 B, Falun

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Kollage med tre bilder, två där konst hängs upp och en med tavlor. Förberedelser i konstarkivet inför arbetsdagen.En bil fullpackad med tavlor, dörrar och bagagelucka är öppna.

Konstarkivet ingår i landstingets kultur- och bildningsförvaltning som arbetar för att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Dalarnas län.

Konstarkivet arbetar främst med:

  • Pedagogiska insatser om konsten och konstområdet till personal och allmänhet
  • Utveckla morgondagens konstarkiv
  • Inköp av verk och beställningar
  • Hängning, montering, restaurering
  • Medverka vid val av fasta byggnadsanknutna gestaltningsprojekt
  • Registrering, dokumentation, fotografering
  • Konstnärskontakter
  • Omvärldsbevakning inom konstområdet
  • Tillgängliggöra konstarkivet

Landstingets kultur- och bildningsnämnd ansvarar för konstinnehavet och Konstarkivet förvaltar samlingen som består av närmare 20 000 olika konstverk.

Konstverk upplevs på olika sätt beroende på våra erfarenheter och referensramar. Det är omöjligt att ta till sig alla enskilda konstverk. Men med ett rikt och varierat utbud gällande tekniker och motiv, kan konsten förmedla upplevelser och väcka nya känslor och tankar. Konstarkivet väljer konst med hänsyn till arkitekturens utformning och verksamhetens innehåll.

Konstarkivet köper in övervägande nordisk konst som placeras ut i verksamheten. Den konstnärliga gestaltningen i vårdmiljö spelar en viktig roll för att värna humanistiska och existentiella värden, för att bidra till en stimulerande och omhändertagande miljö. Konstarkivet försörjer alla Landstingets verksamheter med konst.

På Konstakivet arbetar två projektledare/konsthandläggare på halvtid och två timanställda konsthandläggare på 30 procent.

Konstarkivet nås på e-postadress:
konstarkivet@ltdalarna.se