Tidigare projekt

Stäng

Kontakt

Jordi Arkö

Konstkonsulent

070-307 64 33 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Via Sacra - del av konstutställning i naturen. Två stenar med textinskription ligger vid kanten av en sjö omgivna av sommargrönska.

Se människan

Projektet Se människan är ett exempel på tillgänglighet, delaktighet och konstnärligt skapande. Tillgänglighet handlar här om att erkänna varje människas rätt att få uttrycka sig och vara delaktig i en kultur, vilket är i grunden en mänsklig rättighet i ett demokratiskt samhälle. Besök konststigen på Åkersön i Leksand! Se människan

Via sacra - Den heliga vägen

Runt Kyrkouddens strandpromenad vid Leksands Kyrka invigdes i juni 2012
en kort pilgrimsled bestående av 15 stationer. Via Sacra är både en konstupplevelse och en möjlighet till reflektion och samtal kring livsexistentiella frågor som mobbing, utanförskap och förlåtelse.
Via sakra (länk till Svenska kyrkans webbplats)

Sjätte sinnet

År 2007 och 2010 arrangerade ett antal församlingar i Västerås Stift konstutställningen Sjätte Sinnet, där ett antal konstnärer visade upp verk i olika kyrkor, bland annat här i Dalarna. Nästa Dalarna.år är det dags igen för den tredje upplagan av Sjätte Sinnet som görs i samarbete med Konst i Västmanland.

3Grafik

Mellan 23 februari - 7 april 2013 ställde tre internationella barngrupper från Falun, Sverige - Lublin, Polen - Zakho, Kurdistan Irak. Utställningen ingår i det internationella grafiska nätverket (IPNet - International Print Network) mellan Krakow, Wien, Oldenburg, Istanbul och Falun.

Grafik i kubik

På uppdrag av regeringen utvecklar Statens konstråd från och med 2013 ett grafikprojekt för skolor för att främja barns och ungas rätt till kultur och kulturupplevelser. De har valt att lansera satsningen som pilotprojektet i samtliga 15 kommuner i Dalarnas län. Projektet leds av Statens konstråd i samarbete med Dalarnas museum, Landstinget i Dalarna och Falu konstgrafiska verkstad. Målsättningen är från och med 2014 lansera grafikprojektet nationellt efter utvärdering av pilotprojektet i Dalarna.

Eldskulpturworkshop Avesta art Acadamy

Vinterfest 2013 Diagonalsymfonin av Viking Ebbeling projicerades på Sollerö kyrka i samarbete med Länskonst Dalarna och Film i Dalarna.