Nyheter Scen Dans Konst

  • Anoda - handbok för kulturens möjliggörare

    Hur blir kultur möjlig? Vad krävs för att kulturprojekt ska nå ut? Hur kan inspirerande och effektiv samverkan funger...

  • BOMO scen

    Modern dans och musik förvandlar Borlänge Moderns - BOMO - till levande scen. Två unga konstnärer med sina uttryck i...

  • Rapport från Nordic Folk

    Nu finns en rapport från första nätverksmötet i förstudien av Nordic Folk - nätverk för scenisk folkdans - med stöd a...