NOD/RISK

Publicerad 19 januari 2016

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Scen Dans Konst, Landstinget Dalarna, har beviljats stöd av Nordiska kulturfonden samt Kulturkontakt Nord, för en förstudie angående ett nätverk för scenisk folkdans – Nordic Folk.

ANODA dans tog i våras kontakt med en rad konstnärer, institutioner och utbildningar inom folkdansen och efter flera individuella möten samt genom enkätsvar från frågeformulär, framgick att det fanns ett stort behov att börja knyta nordiska band inom scenisk folkdansen. Nordic Folk, nätverket för nordisk scenisk folkdans, blir startskottet.

Det finns en önskan och ett behov av ett nätverk med tre funktioner:

• En plattform för residens, turné och dialog med publik och andra konstnärer kring scenisk folkdans.
• Ett forum för diskussion och utveckling av scenisk folkdans inom nätverket.
• En gemensam profil för att samla ihop mindre aktörer i de nordiska länderna under ett paraply så att vi tillsammans blir tillräckligt stora för att vara intressanta i internationella sammanhang.

Förstudien sker mellan 1 augusti 2016 tom 31 juli 2017 där nätverkets deltagare kommer att träffas:

Aurdal, Norge i oktober 2016
Oulu, Finland i februari 2017
Mora, Sverige i maj 2017

Nätverket består av:
Andreas Berchtold senior lektor i folkdans från DOCH dans & cirkus högskolan (SE)
Karene Lyngholm - administrativ ledare/producent Frikar Dance Company (NO)
Halgrim Hansegård - konstnärlig ledare/koreograf från Frikar Dance Company (NO)
Anna Öberg - koreograf master i performativa praktiker vid DOCH (SE)
Sigurd Johan Heide - koreograf från Kartellet (NO)
Caroline Smitmanis Smids - kulturchef Mora Kommun (SE)
Petri Kauppinen - lärare och koreograf vid OUAS - Oulu Universitet och Tsuumi Dance Theatre (FI)
Ann-Jeanett Stål - danskonsulent från Landstinget Dalarna och Anoda Dans (SE)
Louise Crnkovic-Friis - Konstnärlig ledare och koreograf The Lulu Art Group (DK)

 

Logga Kulturkontakt Nord     

  

Logga Nordisk Kulturfond