Nytt pris av Samarbetsrådet för regional dansutveckling

Publicerad 20 maj 2016

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nyinstiftat pris - DANSPRISET 2016 för utveckling i och av dansområdet - delas ut till Ann-Marie Wrange, redaktör för tidningen DANS.

Samarbetsrådet för regional dansutveckling (SrD), regionala danskonsulenter/utvecklare, instiftade 2016 ett DANSPRIS till en person eller organsation som gjort en extraordinär insats för dansen under åren 2014 - 2015. DANSPRISET 2016 är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBus biennalfest 20 maj.

Nomineringsförfarandet har varit öppet för alla och samlats in via de regionala danskonsulenterna/utvecklarna i landet. Efter nomineringsperioden valde juryn (SrD:s styrelse) ut
Ann-Marie Wrange, med följande nominering:

För att Ann-Marie Wrange genom alla år lyckats med konststycket att få en av Sveriges få danstidningar utgiven. Trots knappa ekonomiska medel, i ständig kamp med sjunkande antalet prenumeranter och i en tid då fler och fler papperstidningar läggs ner
lyckas hon med sin redaktions hjälp skapa en tidning för oss alla scenkonstnördar.
Vi är tacksamma för att sådana envisa människor finns.

Kriterier för nomineringen:
- Höja status eller professionaliteten för området
- Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.

Vinnande kategori:
Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt

Kontakt: Anna Ljung, ordförande Samarbetsrådet för regional dansutveckling, 072 – 528 96 24