ANODA

Stäng

Kontakt

Anneli Strömberg

Enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-553 80 49, 023-49 01 92 Skicka epost

Stefan Ek

Tf. enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun 070-555 33 90, 023-49 01 92 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Grafisk bild i form av ringar med projektet Anodas olika delar

ANODA består av ANODA Dans och ANODA Ung Konst och startade som ett treårigt kulturpolitiskt utvecklingsprojekt i Dalarna med stöd av Kulturrådet.

Syftet är att skapa ett samverkanssystem där kulturprojekt lättare når ut i länet och når fler grupper. ANODA stöttar också en effektiv sparande arbetsfördelning mellan kommunerna. ANODA arbetar platsspecifikt utifrån lokala infrastrukturella och kulturpolitiska mål. Vidare bygger ANODA upp kulturella aktivitetsplatser med ett system som kan initiera, fånga upp och utveckla individuella och lokala initiativ samt inspirera och bygga professionell kulturell kompetens, dvs förmågan att arrangera, gestalta, uppleva och sätta kulturella upplevelser i ett sammanhang.

ANODA arbetar med NODER. En NOD är en institution, organisation, förening eller kommun som har potential att utveckla och driva kulturprojekt i samverkan.

ANODA är lika mycket verksamhet som en ram, ett koncept eller en gemensam plattform där idéer och samarbeten kan landa, spridas och gro.