ANODA

Stäng

Kontakt

Stefan Ek

Tf. enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun 070-555 33 90, 023-49 01 92 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Grafisk bild i form av ringar med projektet Anodas olika delar

ANODA består av ANODA Dans och ANODA Ung Konst Dalarna.

ANODA är ett projekt som bygger kulturell infrastruktur i Dalarna, med fokus på dans och ung konst. ANODA tänker i nya banor och utvecklar nya arenor för skapande, möten och samarbeten inom konst.

ANODA är ett samarbete mellan regionala, lokala och nationella/internationella konstnärer, institutioner och platser/noder.

Erfarenheterna från projektet sammanfattas i en metodhandbok för de mobila och flexibla modeller som använts och utvecklats under projektets gång, i syfte att spridas till andra regioner som inspiration vid utveckling av varaktiga strukturer och samverkan inom konstnärliga områden.