Handbok

Stäng

Kontakt

Anneli Strömberg

Enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-553 80 49, 023-49 01 92 Skicka epost

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Camilla Nyman

Konsulent barn och unga

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-561 65 13 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild på ANODA-handboken

Nu finns erfarenheterna från utvecklingsprojekten ANODA Ung Konst och ANODA Dans sammanfattade i en handbok, som handlar om regional spridning och utveckling av kultur genom samverkan i noder.

En nod är en institution, organisation, förening eller kommun som har potential att utveckla och driva kulturprojekt i samverkan. Handboken är tänkt som exempelsamling och inspirationslåda för ett fortsatt utforskande för att möjliggöra kulturupplevelser, där praktiska verktyg och metoder varvas med beskrivningar av ett antal pilotsamarbeten såsom exempelvis dansresidens, turnerande utställningar, nätverksträffar, konstnärsworkshops och kompetensutveckling.

Handboken är framtagen av Scen Dans Konst på Landstinget Dalarna och SITE Stockholm, med hjälp av författare Pernilla Glaser. Övriga upphovspersoner är Emmy Astbury, Louise Crnkovic-Friis, Lina Josefsson, Camilla Nyman, Ann-Jeanett Stål och Anneli Strömberg.

Du hittar handboken längst upp till höger på denna sida.