ANODA Ung konst

Stäng

Kontakt

Lina Josefsson

Projektledare ANODA Ung konst

0226-64 59 91 Skicka epost

Camilla Nyman

Konsulent barn och unga

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun 023-49 02 86, 072-561 65 13 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Barns bilder samlade i ett kollage som visas bakom glas och ram utomhus

Det här är Anoda - Ung Konst Dalarna

  • Barn och unga i Dalarna ska i större utsträckning än idag ha möjlighet till eget konstnärligt skapande, möta professionella konstnärer och ta del av konstnärliga uttryck.
  • Projektet utvecklar ett nätverk med en infrastruktur för samverkansformer mellan Dalarnas kommuner, vi kallar det för ett nodsystem. Vi testar former för kommunikation, utbyte av idéer och fortbildning. Detta gör vi tillsammans med verksamma aktörer (noder) på området konstärligt skapande för barn och unga.
  • Anoda Ung Konst Dalarna är ett utvecklingsprojekt som ägs av Landstinget Dalarna, enheten Scen Dans och Konst. Avesta Art har i uppdrag av Landstinget Dalarna att driva projektet. Film i Dalarna är en samarbetspart.
  • Anoda bygger på engagemang, delaktighet och eget ansvar – arbetsformerna växer därför långsamt och genom ett nyfiket forskande förhållningssätt i syfte att nå långsiktig stabilitet och på sikt bli en naturlig del i kommunernas ordinarie verksamhet.