ANODA Ung konst

Stäng

Kontakt

Anneli Strömberg

Enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-553 80 49, 023-49 01 92 Skicka epost

Camilla Nyman

Konsulent barn och unga

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-561 65 13 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Barns bilder samlade i ett kollage som visas bakom glas och ram utomhus

ANODA Ung Konst verkar för barn och ungas möte med professionell konst, lyfter fram barns och ungas visuella röster i samhället, utvecklar förutsättningar för barn och ungas skapande. ANODA arbetar med flexibla och mobila lösningar för samverkan och utveckling inom området.

Tillsammans med fem pilotkommuner (noder) och på sikt hela Dalarna, utvecklas mobila och flexibla modeller för att ökad samverkan. ANODA undersöker nya sätt att involvera och sammanföra barn och unga med intresse för konst.

ANODA Ung Konsts nodkommuner har en ambition att erbjuda konstnärlig verksamhet för barn och unga på fritiden, att samverka och dela erfarenheter och kompetens med andra verksamheter i regionen.

ANODA är ett regional utvecklingsprojekt som pågår mellan 2013-2016. Det är ett samarbete mellan Landstinget Dalarnas enhet Scen Dans Konst, Avesta Art och Film i Dalarna med stöd av Kulturrådet, i samverkan med ett antal pilotkommuner.

I projektgruppen ingår:

ANODA Ung Konst drivs av Enheten Scen Dans Konst på Landstinget Dalarna och startade som ett treårigt utvecklingsprojekt med stöd av Kulturrådet i samarbete med Avesta Art. Genom professionella konstnärer, turnerade utställningsverksamhet samt regionala och internationella nätverk, arbetar ANODA Ung Konst för en varaktig infrastruktur för att uppleva, skapa och arbeta med ung konst i Dalarnas län.

 

ANODA Ung Konst arbetar för

 • att lyfta barn och ungas möjlighet att få uttrycka sig konstnärligt.
 • att öka barn och ungas tillgång till konst och skapande i länet.
 • att skapa möten mellan barn/unga och professionella konstnärer.
 • att skapa möten och kommunikation mellan konstnärligt intresserade barn och unga i länet.
 • att lyfta och berika redan existerande konstnärlig verksamhet för barn och unga i länet
 • att utveckla, tankar, idéer och färdigheter genom genre-överskridande konstyttringar.
 • att ta barn och ungas bildskapande på allvar genom att tillgängliggöra professionella metoder, stöd och verktyg samt synliggöra deras bilduttryck
 • att tillgängliggöra professionella metoder, stöd och verktyg tar ANODA Ung Konst barns eget bildskapande på allvar och synliggör barn/ungas bilduttryck.
 • en hållbar samhällsutveckling genom konst och kultur samt genom att  ge utrymme för barn och ungas perspektiv, tankar och röster.

Den konstnärliga kreativiteten, nyfikenheten, processen och det kollektiva skapandet utgör en röd tråd arbetet med ANODA Ung Konst.

I samarbete med ANODA Dans

 • bygger ANODA Ung Konst en hållbar regional kulturell infrastruktur genom ett nodsystem i form av nätverk av intresserade parter och mötesplatser. Utifrån nodernas egna villkor och förutsättningar kan utställningar, föreställningar, workshops, seminarier och kunskapsutbyten äga rum inom kultur i allmänhet och ung konst i synnerhet.
 • utvecklar ANODA Ung Konst flexibla metoder och modeller som kan ligga till grund för andra regioner, där utbytet mellan det nationella/internationella, det regionala/lokala samt mötet mellan stad och landsbygd ger styrka och hållbarhet.