ANODA Dans

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Danskonsulent

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun 023-49 03 12, 070-569 03 12 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Svartvit bild av ballettskor på en trätrappa

Via professionella residens, turnéverksamhet samt regionala och internationella nätverk, arbetar ANODA Dans för en varaktig infrastruktur för att uppleva, förmedla och arbeta med dans i länet.

Utvecklingsstödet av Kulturrådet avslutades i juli 2016, men vårt arbete i Dalarna fortsätter. Målsättningen är nu att implementera delar av verksamheten som har utforskats under utvecklingsprojektet. För att ge bestående resultat ser vi följande behov:

  • En årlig turnéslinga med ett gästspel av en professionell dansföreställning - i samarrangemang med kommunerna. I anslutning en årlig arrangörsdag: SE dans – en kunskapande dag om dans i praktik och fördjupning.
  • Ett årligt dansresidens med regionalt stöd i samarrangemang med nodkommunerna. Under utvecklingsprojektet har ett flertal residens ägt rum per år, men för att kunna lägga större tyngd, både ekonomiskt och innehållsmässigt och för att höja kvalitén på residenset, vill vi fokusera på ett årligt istället.
  • En möjlighet till stöd för de professionelle dansaktörerna i länet ex genom workshops, nätverk och samproduktion, som ett led i att de ska kunna leva och verka i Dalarna. 

Vi vill tacka Kulturrådet och vår samarbetspart i projektet, SITE - produktionshus för scenkonst, för tre framgångsrika och mycket roliga år. Projektledare för ANODA dans på SITE har varit Emmy Astbury.