ANODA Dans

Stäng

Kontakt

Anneli Strömberg

Enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-553 80 49, 023-49 01 92 Skicka epost

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Svartvit bild av ballettskor på en trätrappa

Via professionella residens, turnéverksamhet samt regionala och internationella nätverk, arbetar ANODA Dans för en varaktig infrastruktur för att uppleva, förmedla och arbeta med dans i Dalarnas län.

ANODA Dans drivs av enheten Scen Dans Konst på Landstinget Dalarna och startade som ett treårigt utvecklingsprojekt med stöd av Kulturrådet i samarbete med SITE – Produktionshus för scenkonst i Stockholm.

ANODA Dans arbetar för

  • att ta fram en struktur för konstnärer i residens, där professionella danskonstnärer får möjlighet att arbeta i länet. Det gynnar konstnärerna, bidrar till att bygga upp ett arrangörsnätverk och Dalarnas medborgare får möjlighet att möta professionella dansaktörer.
  • att stärka och utveckla ett arrangörsnätverk för att öka möjligheterna att ta del av professionella dansföreställningar samt fungera kunskapsutvecklande kring dans.

I samarbete med ANODA Ung Konst

  • bygger ANODA Dans en hållbar regional kulturell infrastruktur genom ett nodsystem i form av nätverk av intresserade parter och mötesplatser. Utifrån nodernas egna villkor och förutsättningar kan utställningar, föreställningar, workshops, seminarier och kunskapsutbyten äga rum inom kultur i allmänhet och dans i synnerhet.
  • utvecklar ANODA Dans flexibla metoder och modeller som kan ligga till grund för andra regioner, där utbytet mellan det nationella/internationella, det regionala/lokala samt mötet mellan stad och landsbygd ger styrka och hållbarhet.

Det fortsatta arbetet

Utvecklingsstödet av Kulturrådet avslutades i juli 2016, men vårt arbete i Dalarna fortsätter. Målsättningen är nu att implementera delar av verksamheten som har utforskats under utvecklingsprojektet. För att ge bestående resultat ser vi följande behov:

  • En årlig turnéslinga med ett gästspel av en professionell dansföreställning - i samarrangemang med kommunerna. I anslutning en årlig arrangörsdag: SE dans – en kunskapande dag om dans i praktik och fördjupning.
  • Ett årligt dansresidens med regionalt stöd i samarrangemang med nodkommunerna. Under utvecklingsprojektet har ett flertal residens ägt rum per år, men för att kunna lägga större tyngd, både ekonomiskt och innehållsmässigt och för att höja kvalitén på residenset, vill vi fokusera på ett årligt istället.
  • En möjlighet till stöd för de professionelle dansaktörerna i länet ex genom workshops, nätverk och samproduktion, som ett led i att de ska kunna leva och verka i Dalarna. 

Vi vill tacka Kulturrådet och vår samarbetspart i projektet, SITE - produktionshus för scenkonst, för tre framgångsrika och mycket roliga år. Projektledare för ANODA dans på SITE har varit Emmy Astbury.