På gång

Stäng

Kontakt

Anneli Strömberg

Enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-553 80 49, 023-49 01 92 Skicka epost

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Just nu skapas en metodhandbok.

Denna presenterar projektet, samt verktyg kring hur vi arbetat, i förhållande till noder, praktiska arrangemang, utvärdering och lärdomar. Vi presenterar hur vi har arbetat med konstnärer, residens och samarbeten.

Den har en målgrupp som vi identifierar som möjliggörare för kulturarrangemang: kommuner, arrangörer, föreningar och så vidare. Den skapas i ett samarbete mellan Anoda Dans och Anoda Ung Konst och redigeras av Pernilla Glaser. Handboken kommer att finnas tillgänglig digitalt genom Anodas hemsida, landstingets hemsida och sprids även genom alla samarbetspartners.  

Projektet Anoda har haft en tydlig målsättning kring att metodutveckla arbetet vi genomför och genom denna metodhandbok ger vi en tydlig insyn i arbetet för att dela lärdomar och verktyg.