Kultur på hemmaplan

Stäng

Kontakt

Anneli Strömberg

Enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-553 80 49, 023-49 01 92 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

När arrangören är i fokus

Det pågående projektet Kultur på hemmaplan 2.0 som enheten Scen Dans Konst driver tillsammans med Riksteatern Dalarna och Dalateatern är ett led i att öka antalet kulturarrangemang och antalet besökare i hela Dalarna samt få ett större och starkare kontaktnät mellan producenter/arrangörer och arrangörer emellan.

Här samverkar arrangörer och producenter med varandra från repertoarplanering till arrangerande av en föreställning i den egna lokalen. Inom projektet ska producenter och arrangörer lära sig att bättre förstå varandras förutsättningar och hitta lösningar som gynnar båda.

På sikt ska detta projekt leda till en större samverkan med andra kulturproducenter i länet för att stödja de små arrangörsföreningarna samt deras behov och önskemål.