Dalarnas resurscentrum för film

Stäng

Kontakt

Film i Dalarna

Film i Dalarna, Kaserngården 13, 791 40 FALUN 023-262 75 info@filmidalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Dockor vid skapande av animerad film.Filminspelning pågår i en somrig trädgård.

Film i Dalarna är ett av Sveriges 19 regionala resurscentrum för film. Vårt uppdrag är att utveckla och stödja filmkulturell verksamhet inom områdena barn och ungdom, produktion och visning/evenemang.

För att bygga nätverk och få verksamheter i länet att växa och utvecklas samverkar vi med kommuner, skolor, kulturinstitutioner, studieförbund, biografer osv.

Film i Dalarna fungerar som resurs för skolan - vi fortbildar lärare i filmkunskap och filmskapande, bistår skolor och skol- och/eller kulturförvaltningar i arbetet med ansökningar om kulturpengar (t ex Svenska Filminstitutets regionala stöd till Film i Skolan, Skapande Skola), hyr ut teknik och fungerar som kontaktnät.

Film i Dalarna producerar ingen film, men går in i samproduktioner på olika sätt (inspelningsplatser, lokaler, teknik, kontakter etc), stöttar unga filmare som ännu inte är etablerade i branschen, och coachar unga filmare i talangprogrammet Upcoming.

Vi hjälper också filmare att hitta varandra genom Filmportalen, där man också ansöker om filmstöd från Film i Dalarna.

Film i Dalarna arbetar för att film som produceras i länet ska få möta en publik, arrangerar premiärer och visningar, ger stöd till regionala filmfestivaler (Dalarnas Filmfestival, Existentiell Filmfestival, Japansk filmfestival) och fungerar som resurs för biografägare i saker som teknikutveckling och nätverkande.