Medicinhistoriska museet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Äldre sjukhussäng.Äldre glasbehållare.Två skyltdockor med läkarrock alternativt sjuksköterskedräkt samt instrument.Äldre läkemedelsförpackningar

Medicinhistoriska museet i Falun drivs av den ideella föreningen Medicinhistoriska Museets Vänförening i Falun, Dalarna.

Museet finns i Nisserska huset vid Falu lasarett. Huset byggdes 1896 som en arbets- och försörjningsinrättning för fattiga och kallades för Vallmanska arbetsinrättningen efter en av dess donatorer, direktör Claes Vallman. Efter att landstinget övertagit huset på 1940-talet kom det att användas för vård av långtidssjuka och senare ersätta verksamheten vid det ursprungliga Nisserska Sjukhemmet, som även det tillkommit efter en donation, i detta fall från familjen Nisser. Nisserska huset inhyste för en tid snickare, tapetserare m fl men inrymmer sedan 1999 Medicinhistoriska museet, Nisserska teatern och konstateljeer.

Öppettider och visningar

Öppet helgfria torsdagar kl 14.00 - 17.00 (sommarstängt 21 juni - 31 juli)
Du hittar oss i Nisserska huset vid Falu lasarett. Fri entré.

Bokade grupper 20 kr per person.
Önskas visning kontaktar du oss på Telefon: 023-108 74, 023-15851, 073-7029996.

Tillgänglighet för personer med rörelsehinder på nb.