Historik

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nedslag i Falu lasaretts historia:

 • 1695 Gruvhospital med 12 sängar för sluten vård (Sveriges äldsta sjukhus med vårdplatser)
 • 1786-1877 Kronohospital vid Åsgatan
 • 1877 Nytt lasarett på Lallarvet
 • 1878 Överläkarbostad, nuvarande CKF (Centrum för klinisk forskning) byggs
 • 1894 Sjuksköterskeskola med åtta månaders utbildning
 • 1897 Delades lasarettet i medicin- och kirurgavdelningar
 • 1899 Inköptes en röntgenapparat för 2 000 kronor (Conrad Röntgen får nobelpris 1900)
 • 1912 Patientbibliotek
 • 1920 Röntgenläkaren Eugen Saul anställes
 • 1925 Nytt hus för ögon- och öronavdelning
 • 1936 Nytt hus för medicinavdelningen, hopbyggt med ögon- och öronavdelningen
 • 1945 Konferenslokal Blå Hallen vid kirurgen med centralt medicinskt bibliotek
 • 1950 Kvinno-barnklinik och tandpoliklinik flyttar in i nytt hus
 • 1967-1968 Centrala vård- och behandlingsblocket tas i bruk
 • 1971 Södra vårdblocket tas i bruk