26 kultur- och bildningsprojekt tilldelas närmare 1,5 miljoner kronor

Publicerad 15 mars 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd har idag fattat beslut om vilka utvecklingsprojekt i Dalarna som beviljas medel för 2016. Totalt är det 26 projekt som får dela på en totalsumma av 1 465 000 kronor.

Det är ideella organisationer, idéburna organisationer, kulturföreningar och studieförbund som kan söka finansiellt stöd till utvecklingsprojekt hos kultur- och bildningsförvaltningen.

Tisdagen den 15 mars fattade Kultur- och bildningsnämnden beslut om vilka utvecklingsprojekt som ska beviljas finansiellt stöd våren 2016. Kultur och bildningsnämnden har beslutat att 26 projekt i länet får dela på en totalsumma av 1 465 000 kr.

Här är projekten som får stöd

-Många projektidéer är mycket intressanta och utvecklande och urvalet har skett i stark konkurrens. De projekt som erhåller stöd uppfyller de uppställda kriterierna för utvecklingsprojekt mycket väl. Särskild vikt gällande bedömningarna i år har lagts vid långsiktighet, säger Theresia Holmstedt Jensen, projektstrateg på kultur- och bildningsförvaltningen.

Totalt inkom 54 projektansökningar. Ansökningarna är till störst antal inkomna från kulturföreningar med 32 stycken. 10 ansökningar har inkommit från studieförbund, 4 stycken från idrottsföreningar och 9 från övriga föreningar.

Ansökningar för insatser för asylsökande och nyanlända är betydligt fler än tidigare år. I ansökningarna relaterar man till läget i omvärlden och de flyktingströmmar som kommer till Sverige och Dalarna.

Projektens övergripande syfte är att bidra till att nå målen i kultur- och bildningsplanen och landstingets övergripande mål om ett hälsosammare Dalarna.