Annacari Jadling Ohlsson, museipedagog vid Dalarnas museum är årets Karin Söderpristagare

Publicerad 15 augusti 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Karin Söderpriset delas ut till personer som på ett ovanligt förtjänstfullt sätt bidragit till att väcka intresse för och öka kunskapen om Selma Lagerlöf och hennes verk hos barn och unga.

- Vi gratulerar AnnCari till ett välförtjänt pris och hoppas att fler ska upptäcka att Selma i Falun inte bara är en staty vid Faluån utan också en ytterst levande kulturpersonlighet, vare sig det nu är Selma själv eller AnnaCari - så till förväxling lika. AnnaCari har under många år studerat, läst, berättat om och gestaltat Selma. Hon känner sin Selma, både som människa och författare, säger Malin Lagergren, chef för kultur och bildningsförvaltningen Landstinget Dalarna

Juryns motivering:

"För hennes outtröttliga arbete att sprida kunskap om Selma Lagerlöfs liv och gärningar, som bygger på ett starkt och uthålligt engagemang. Ett genuint intresse kopplat till stor kunskap bildar grunden för visningar, dramatiseringar, föredrag och berättarprogram. Hennes mångåriga scenvana har möjliggjort för henne att trollbinda sin publik, inte minst barn och unga. Med respekt och en stor portion kärlek lyckas hon levandegöra kvinnan och författaren Selma Lagerlöf"

Priset delades ut i samband med Selma Lagerlöfsällskapets årsmöte i berättarladan på Rottneros 10 augusti.

 

Selma Lagerlöfssällskapets hemsida