Arkitektur och design har tappat terräng i kulturpolitiken

Publicerad 19 mars 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Interiör från Skandionkliniken i Uppsala

Mats Svegfors rapport släpptes 18 mars på Arkitektur och designmuseet i Stockholm.

Rapporten "Upplev kultur var dag" som grundar sig på tre förstudier från Dalarna, Västernorrland och Örebro län samt en nationell översikt presenterades och lämnades över till Kulturdepartementets och kulturrådets representanter.

Se inslag hos Sveriges Radio " Ekonomismen blir starkare och starkare"

Svt Kulturnyheterna "Hur ska vi bo i framtiden?"

Bläddra och läs rapporten "Upplev kultur var dag"

 Läs rappporten "Upplev kultur var dag" (pdf)

Rapporten kommer i början av maj att presenteras och diskuteras på Magasinet i Falun. Mer information och inbjudan kommer här på hemsidan.

Bakgrund till rapporten

Design och arkitektur (och ibland frånvaron av den) har format det samhälle vi lever i och har stor betydelse för om vi trivs, är stolta över och vill bo kvar i vår närmiljö. Design och arkitektur berör alla medborgare och är en kulturform alla tar del av.

Design och arkitektur har inte alltid setts som självklara kulturområden, utan som områden som nligger nära näringslivet och inte i första hand är beroende av statligt eller regionalt stöd. Design och arkitektur inverkar starkt på samhället, både konkret, i utformandet av gemensamma miljöer, och mer subtilt i hur det formar attityder och människosyn i samtiden. Från ett strikt närings eller lönsamhetsperspektiv är detta inte så intressant, men ur ett medborgarperspektiv är det angelägna frågor för samhällsutvecklingen och kulturlivet.

En strategi för design- och arkitekturområdet skulle kunna stärka sektorn, öka möjligheten till direktdialog samt bidra till att uppfylla de kulturpolitiska målen både, regionalt och nationellt.

Med dessa ansatser genomfördes under hösten 2014 förstudien "Stärkt nationell infrastruktur för design- och arkitekturområdet", i samarbete mellan Svensk Form, Sveriges Arkitekter (SAR), Landstinget Västernorrland, Region Örebro och Landstinget Dalarna (projektägare). Förstudien har delfinansierats med medel från Statens Kulturråd. Rapporten är resultatet av förstudien.

Malin Lagergren, Kultur och bildningschef, Landstinget Dalarna