Arkivcentrum i Dalarna - Årets arkiv 2014

Publicerad 20 mars 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Arkivcentrum i Dalarna

Priset i form av diplom, plakett och 20 000 kr togs emot vid en gala på Grand Hotel i Stockholm.

Motiveringen lyder

"Arkivcentrum i Dalarna bevarar historien om Dalarnas näringsliv, samhälle och kultur från medeltiden fram till idag.

Arkivcentrum har målmedvetet byggt upp ett intressant, välfungerande och framåtsyftande samarbete mellan olika aktörer i länet; näringslivsarkiv, föreningsarkiv och kommunarkiv.

De gemensamma lokalerna medför att unik kompetens på arkivområdet samlas på ett ställe och det finns en stor utvecklingspotential.

Arkivet är en viktig resurs för forskarsamhället, skolan och den intresserade allmänheten."

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet.

Läs mer om priset (artikel i Falu Kuriren)

Arkivcentrum i Dalarnas webbplats