Avesta Art slår upp portarna

Publicerad 23 maj 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Lördag 24 maj kl 12.00 öppnar sommarens utställning Processen i Verket i Avesta.

Avesta Art
24 maj: Vernissage 12.00-16.00

Utställningen visas 25 maj - 7 september: 11.00-18.00 (midsommarafton stängt)

Processen

Samtidskonst och historia skapar en resa i tiden där dåtid, nutid och framtid länkas samman.
Konsten kan belysa essensen av vår tid, den kan vara framåtblickande och ge en glimt av en potentiell framtid. Den kan även anspela till historien och referera till vår kultur och identitet. Den berör existentiella teman som människans behov av att skapa mening och sammanhang, vår strävan framåt, vårt slit och kamp i tillvaron och de drömmar och fantasier vardagen bär med sig. Hur vi brukar och förbrukar, om upptäckter och uppfinningar, raserande och uppbyggande, drömmar och visioner vilka bär oss framåt, om inre och yttre skeden och processer.

Konsten och historen kan tillsammans och var för sig vara underlag till en oändlig uppsjö av berättelser och nya verk.

Till Verket och Avesta Arts hemsida