Konferens blev startskott för ökat kulturinflytande för barn och unga

Publicerad 26 november 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Kultur Hjärta Skola logotyp i rosa

När 80 deltagare från hela länet samlades i Borlänge var gensvaret från kommunerna över förväntan.

Barns och ungas delaktighet över kulturområdet engagerade när Landstinget Dalarna, Riksteatern och projektet Kultur Hjärta Skola ordnade sin första Delaktighetskonferens på Cozmos i Borlänge.

Konferensen var ett avstamp för att införa regionala elevkulturombud i hela länet

- Vi är helt övertygade om att det kommer resultera i storverk på kommunal nivå framöver. Just nu håller vi på att gå igenom alla kommuners åsikter om barns och ungas delaktighet. Om vi tolkar kommunerna rätt så vill nästan samtliga kommuner införa Elevkulturombud (EKO). Efter  sammanställningen så kommer kommunerna kontaktas igen för att tillsammans skapa kommunala handlingsplaner framåt, säger projektledare Mattias Dristig.

Delar av konferensen har filmats och kommer spridas i slutet av december

Kultur Hjärta Skola är ett trepartsprojekt mellan Landstinget Dalarna, Riksteatern nationellt och Riksteatern Dalarna som syftar till att utöka barns och ungas inflytande över kulturområdet. Riksteatern driver liknande satsningar i samarbete med regionala aktörer i bl. a. Kalmar, Västernorrland och Sörmland.

Ta del av projektet på bloggen Kultur Hjärta Skola