Dialog om kultur- och bildningsplanen på remiss

Publicerad 26 augusti 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I måndags samlades föreningsliv, kommunala kulturchefer, fack- och studieförbund på Fornby folkhögskola för att få mer information om förslaget till ny kultur- och bildningsplan som är ute på remiss.

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnds ordförande Murcal Isa och Malin Lagergren, kultur- och bildningsförvaltningens chef fanns på plats för att svara på frågor.

Erik Arrhén berättade om arbetet med att skapa planen, som bygger på en mängd dialoger som skett runt om i länet.

Landstinget Dalarnas arbete med att ta fram en ny Kultur- och bildningsplan har nu gått in i sin slutfas.
Det som återstår är remisstiden, då många ges möjlighet att tycka till om förslaget.
Remisssvaren ska vara inne senast 15 september.

Under remisstiden kommer också unga i Dalarna att få tycka till om länets kultur genom en SMS-panel.

Press och media var på plats under mötet:

Läs vad Dalademokraten skrivit: "Nu hakar vi på allt från studieförbund till folkhögskolor"
Se Svt GävleDala:s inslag:  "SMS ska påverka ny bildningsplan"
Lyssna på Radio Dalarnas rapport från mötet:  "Många ska få tycka till om kultur- & bildningsplanen"

Ny workshop om remissen i Mora 7 september 

Ett liknande möte där politiker och förvaltning informerar och tar emot synpunkter inför remisskrivning sker på Mora folkhögskola den 7 september kl 15-17.Anmäl dig med e-post till samverkansstrateg Erik Arrhén: erik.arrhen@ltdalarna.se.

Mer om kultur och bildningsplanen

 

 

 

Landstingsfullmäktige ska fatta ett beslut om planen i november och inför det så ska en mängd remissinstanser i länet få tycka till om förslaget.