Dramatik i grundskolan - ny kurs på Högskolan Dalarna

Publicerad 22 september 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kursen är på 7.5 poäng, betonar utforskandet och tankarna kring Dramatik i Grundskolan. Ansökningstiden är förlängt till den 1 oktober 2014!

Här utforskas dramatiska verk både med litteraturvetenskapliga och dramapedagogiska verktyg. Skilda dramatiska texter läses, bl a verk för barn och unga.

Texterna analyseras och tolkas utifrån olika analysmodeller och i gestaltande form, där också grundläggande teoretiska perspektiv behandlas.

Kursens innehåll provas även genom fältuppgifter inom studentens egen yrkesverksamhet (skola, kultursektor, social omsorg etc).

En annan väsentlig del i kursen är deltagarnas dokumentation av kunskapsprocessen.

Litteraturvetenskap: Dramatik från text till utforskande process

Läs mer om kursen på Högskolan Dalarnas webbplats

Ansökningstiden är förlängd till 1 oktober 2014

Högskoleutbildingen har tagits fram i samverkan med Landstinget Dalarna och Riksteaterns projekt Kultur hjärta skola.