Elevkulturombud finns nu i 6 av länets kommuner

Publicerad 22 september 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Material förberett för workshop

Barn och unga, från 10 till 15 år, samlades på Dalarnas museum för att utbildas i sitt nya uppdrag att påverka länets kulturliv.

Elevkulturombuden utbildades tillsammans med sina kommunala skol- och kulturtjänstemän.

- Det var ett stort gäng. Älvdalen, Mora, Falun, Hedemora och Avesta kom med sina nya Elevkulturombud. Sammanlagt var vi över 50 personer, säger Mattias Dristig som är projektledare för Kultur Hjärta Skola som leder arbetet med Elevkulturombud.

Utbildningen innehöll flera olika inslag med kreativa arbetspass och diskussioner. Som frågan; vad är kultur?

- Kultur för unga kan både vara ett diffust eller bredare begrepp än vad vi som jobbar med frågorna anser. Vi tänker oftast in traditionellt konstnärliga genrer, medan unga ser ett vidgat begrepp som även täcker vår historia, andra kulturer och självklart ungas egna uttryck, fortsätter Mattias.

Dalademokratens Staffan Björklund fanns på plats; läs artikel

Framöver bjuds Elevkulturombuden även in till länskulturens (Ung Kultur Dalarna) regionala utbudsdag den 14 oktober på Folkets Hus i Falun för att vara med och bestämma över det regionala kulturutbudet.
Förutom ovan nämnda kommuner har även Borlänge utsett Elevkulturombud.

Om Kultur Hjärta Skola

I projektet jobbar vi med att skapa nya strukturer för inflytande för barn och unga över kulturområdet i hela länet. Vi testar metoder för att hitta fungerande arbetssätt där unga ges reellt inflytande att styra sitt kulturutbud och eget skapande. Vi vill samtidigt utveckla och stärka det arbete som redan pågår inom skola och lärarutbildning.

Kultur Hjärta Skola är ett av Riksteaterns regionala utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med Landstinget Dalarna och Riksteatern i Dalarna. Projektet är treårigt och löper under 2013 – 2015.

Läs mer om Kultur hjärta skolas arbete på projektets blogg