Flera kulturinslag vid dagens jubileumsfullmäktige

Publicerad 23 september 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ledamöter och åhörare får njuta både världsmusik och Mozart. I foajén ställer Medicinhistoriska museet ut föremål från sina samlingar.

Landstinget Dalarna fyller tillsammans med alla lansting i Sverige 150 år. Första fullmäktigemötet hölls den 21 september 1863. Dagens möte i Kristinehallen i Falun är därför utvidgat med fler kulturinslag och firande.

Mötet är öppet för allmänheten och varar mellan kl. 9.30 till ca 18.

Kulturinslagen är
11.00 Ethno (deltagare från det internationella världsmusiklägret i Rättvik)
Hanna Blomberg, fiol
Anja Gottberg, cello
Daniel Al Attrash Ian Carr, gitarr

15.30 Mozart vid fikat - stråkkvartett med elever från Musikkonservatoriet Falun:
Lovisa Hagman, violin
Maja Samuelsson, violin
Agnes Högberg, viola
Madeleine Fransén, cello

Dessutom deltar en hemlig gäst...