Kultur och bildnings söker Konsthandläggare till Konstarkivet

Publicerad 10 november 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sista ansökningsdag är 17 november.

Det är viktigt att vår gemensamma offentliga miljö utformas omsorgsfullt och med kvalitet. Den goda vården ska avspegla sig i miljön. För oss på Landstinget Dalarna handlar det om en plats som ska fungera både för patienter, anhöriga och personal. För personer med olika smak, bakgrund och från olika kulturer.

På konstarkivet har vi ansvaret att förvalta Landstinget Dalarnas konstsamling. Vi har också till uppgift att ansvara för nyinköp till våra lokaler. Vi finns med i byggprocessen av ny- och ombyggnationer.

Nu söker vi Dig som har både praktisk och teoretisk konstnärlig utbildning.
Du har arbetat med konstförmedling och har god kännedom om konst i offentlig miljö och dess påverkan för hälsa och läkning. Du har erfarenhet av byggprocesser där arkitektur och rumslig gestaltning ingår. Du har god kännedom om konstfältet och har ett kreativt förhållningssätt. Du trivs i en tvärsektoriell miljö och tycker gräns-överskridande arbete är berikande. Dina IT-kunskaper är goda och du har vana av att arbeta i arkivsystem.i arbetar i hela Dalarna med kontor och placeringsort Falun

Konstarkivet tillhör enheten Scen Dans Konst på Kultur- och bildningsförvaltningen tillsammans med Länsbiblioteket Dalarna, Film i Dalarna. Musikkonservatoriet och våra tre folkhögskolor i Malung, Mora och Borlänge (Fornby folkhögskola). Förvaltningen lyder under Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd.

Läs mer om tjänsten och hur du söker

Kontakt: Anneli Strömberg, Enhetschef Tel: 023 – 49 01 92