Stöd till nyskapande kulturprojekt förlängs med två nya ansökningsperioder 2015

Publicerad 2 december 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu har regeringen fattat beslut om att förlänga Kulturbryggan till och med 31 december 2015.

Kulturbryggan är en försöksverksamheten som fördelar bidrag till nyskapande kulturprojekt som kan stärka det oupptäckta och experimenterande kulturlivet.

Du kan nu skriva in datumen för det kommande årets utlysningar!

Utlysning 1: öppnar 18 mars och stänger 8 april kl.00.00(midnatt). Gäller Startstöd och Genomförandestöd. Beslut fattas under midsommarveckan.

Utlysning 2: öppnar 22 juni och stänger 27 augusti kl.00.00(midnatt). Gäller Startstöd och Genomförandestöd. Beslut fattas under vecka 45.

Ansökningshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i anslutning till respektive utlysning. Du är varmt välkommen att höra av dig på mejl elle telefon samt boka tid för personligt möte med Kulturbryggans kansli för att diskutera din idé eller din kommande ansökan.

Vem kan söka stöd hos Kulturbryggan?

Såväl fysisk som juridisk person kan söka stöd från Kulturbryggan. Enskilda individer, ideella föreningar och företag samt större organisationer och institutioner – alla kan söka stöd. Det enda förbehållet är att projektägare måste vara partipolitiskt och religiöst obundna.

Läs mer om bidragen och utlysningarna på Kulturbryggans hemsida.