Länskulturen i Dalarna har beviljats projektmedel

Publicerad 21 maj 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

2,4 miljoner kronor – det får fem kulturprojekt i Dalarna dela på när Statens Kulturråd beviljar projektmedel. Det statliga bidraget är ett viktigt tillskott för att bland annat utveckla länets kulturliv för barn och unga.

122 ansökningar hade kommit in till Kulturrådets fördelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen 2015. Av dessa fick 57 projekt dela på 19 550 000 kronor. Från Dalarna beviljades fem av nio ansökningar projektmedel till en sammanlagd summa av cirka 2,4 miljoner kronor.

Fyra av ansökningarna från Dalarna syftar till att fler barn och unga ska få del av länskulturen. Alla projekten sker med egen medfinansiering och i samverkan med kommuner i Dalarna. Kulturrådet skriver i sitt beslut att det i sin bedömning "väger in den regionala och kommunala medfinansieringen vilket kan avspeglas i nivån på det beviljade stödet."

-Detta är mycket glädjande. Extra projektmedel är betydelsefullt på många plan. En möjlighet till fördjupning och koncentration rörande en frågeställning eller ett ämne samt en "egoboost" att även kulturrådet ser ansökan som intressant, säger Lisa Hugosson, chef på Dalateatern som beviljats medel för projektet Dalateatern goes folk.

Ska främja läsande

Ett annat projekt är Dela läslust som är ett samarbete mellan Länsbiblioteken i Dalarna, Värmland, Gävleborg och Uppsala län. Det syftar till att stärka och utveckla folkbibliotekens arbete med läsfrämjande i våra fyra län. Projektet inleddes 1 januari 2015 och pågår till 31 januari 2017. Även projektet Anoda beviljas medel:

-Genom våra utvecklingsprojekt inom Anoda bygger vi strukturer för samverkan kring professionell dans och kring ung konst över hela länet. Dalarnas unga får en plattform att utveckla sitt skapande tillsammans med verksamma konstnärer. Och professionella danskonstnärer ges möjlighet att arbeta i länet, säger Anneli Strömberg, enhetschef för Scen Dans Konst.

- Vi är självfallet glada att ha beviljats finansiering för det avslutande år tre av tre. Detta konstartsöverskridande musikteaterprojekt, där musik- och kulturskolor tillsammans mött professionella kulturskapare och pedagoger, har producerat unika processer som kommer att leda fram till nya spännande kunskaper. Vi går nu in i efterarbetsfasen som innebär att utvärdera, analysera, förmedla, inspirera och utveckla. Dessa nyförvärvade kunskaper kommer att nå offentlighetens ljus under höst/vinter 2015, säger Jonas Martinsson, producent Musikteaterprojektet för, med och av barn & unga.

Lyssna till radioinslag på Radio Dalarna

Följande projekt beviljades medel:

Landstingets verksamheter

Projektnamn

Belopp

År

Länsbibliotek Dalarna

Dela läslust

800 000 kr

År 2 av 2

Enheten Scen-Dans-Konst

Anoda Dans

500 000 kr

År 3 av 3

Enheten Scen-Dans-Konst

Anoda Ung Konst Dalarna

350 000 kr

År 3 av 3

 

 

 

 

Stiftelser med landstinget som stiftare

 

 

 

Musik i Dalarna

Musikteater – För, med och av barn och unga

500 000 kr

År 3 av 3

Dalateatern (i samarbete med Folkmusikens Hus)

Dalateatern goes folk

240 000 kr

År 1 av 3

 

 

 

 

Summa

 

2 390 000 kr