Har du en idé om nyskapande kulturprojekt - sök stöd hos Kulturbryggan

Publicerad 9 augusti 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sista ansökningsdag är 19 augusti kl 12.

Kulturbryggan har ett statligt uppdrag och ska under perioden 2011-2013 pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.

Kulturbryggan har ett årligt anslag på 25 miljoner och driver en försöksverksamhet som delar ut medel till nyskapande kulturprojekt.

Bidrag kan sökas som startstöd (för att forma och utveckla en idé) eller genomförandestöd.
Stöd kan sökas av alltifrån enskilda individer, ideella föreningar och företag till större organisationer och institutioner med utsedd huvudansvarig registrerad i Sverige.

Vad kan man söka stöd för?

  • Nyskapande kulturell verksamhet av professionell art som bedrivs i projektform
  • Samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former för att bedriva kulturell verksamhet
  • Projekt som syftar till att utveckla nya sätt att finansiera kulturell verksamhet

Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde eller vara konstområdesöverskridande. De kan också bygga på samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden.

kulturbryggans webbplats hittar du mer information