Nytt stöd att söka för kultur- och folkbildningsprojekt

Publicerad 10 december 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kultur- och bildningsnämnden beslutade i dag att införa ett nytt stöd för utvecklingsprojekt. Stödet kan sökas två gånger per år av kulturföreningar, studieförbund och ideella idéburna organisationer.

- Vi vill stimulera folkbildningen och det fria kulturlivet. Ambitionen är också att öka samverkan mellan Landstinget Dalarnas verksamheter, föreningsliv och kulturskapare och att målen i Dalarnas regionala kulturplan uppfylls, säger Ann-Catrin Lofvars, ordförande i Kultur- och bildningsnämnden.

Ur riktlinjerna för det nya projektstödet

Projekten ska ha betydelse för hela länet och uppfylla någon eller några av dessa punkter:

  • Kulturen i Dalarna utvecklas. Projektet ska stärka konstgenrerna som dans, teater, musik, konst, design, film, litteratur etc.
  • Folkbildningen i Dalarna utvecklas
  • Förnyelse och utveckling av kulturarvet
  • Stärka barns och ungas delaktighet
  • Ett jämställt och demokratiskt samhälle. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
  • Projekt som utvecklar mötesplatser för kultur och folkbildning, både fysiska och digitala.
  • Projekt som bidrar till samverkan; mellan folkbildningen, föreningslivet, professionella konst/kulturskapare, kommuner, landstingets kultur- och bildningsverksamheter och mellan konstgenrer etc.

Vilka belopp handlar det om?

Högsta summan att söka är 100 000 kronor. Stödet är ett engångsbelopp och beviljas för en ettårsperiod och i undantagsfall för fler år i rad.

Första ansökningsomgången

... öppnar på Landstinget Dalarnas webbplats den 1 februari med sista ansökningsdag 3 mars.

Läs mer om det nya projektstödet