Seminarium om design och arkitekturs roll

Publicerad 7 maj 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Interiör från Skandionkliniken i Uppsala

Vilken är framtiden för design och arkitektur i Dalarna? Mats Svegfors presenterade under tisdagen rapporten "Upplev kultur var dag" på Magasinet i Falun.

Rapporten "Upplev kultur var dag" som grundar sig på tre förstudier från Dalarna, Västernorrland och Örebro län samt en nationell översikt innehåller många skarpa förslag.

Vilka av rapportens förslag vill Dalarna arbeta vidare med? Finns det andra förslag? Med utgångspunkt från rapporten pågick under seminariet samtal och workshop inför framtiden.

Samlade var arkitekter och designers, medarbetare från Länsstyrelsen, Svensk Form och Landstinget Dalarna med flera kulturaktiva.

- Det finns ett stort intresse för de här frågorna, i länet och nationellt. Nu tar vi med oss inspelen från  workshopen och fortsätter diskutera samverkan och utveckling inom det här viktiga området, säger Theresia Holmstedt Jensen, Landstinget Dalarna som varit koordinator för förstudie och rapport.

Läs artikel på Dalarnas tidningar webbplats

Läs rapporten

Bakgrund

Rapporten Upplev Kultur var dag är resultat av en förstudie kring design och arkitekturs roll som skett i samverkan mellan Dalarna (projektägare), Västernorrland och Örebro län, i samarbete med Svensk Form och Sveriges Arkitekter, med bidrag från Statens Kulturråd.
I mitten av mars överlämnades rapporten till Kulturdepartementet och Statens Kulturråd, i samband med rapportsläppet på Arkitektur och designcentrum i Stockholm. Efter att denna förstudie påbörjat har regeringen tillsatt utredningen "Gestaltad livsmiljö- en ny nationell politik för arkitektur, form och design".