Sök stipendium för dina studier

Publicerad 24 september 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Studenter från Dalarna har möjlighet att söka stöd för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning. Sista ansökningsdag är 1 november.

Bröderna Molanders stiftelse ger ungdom från Dalarna möjlighet att söka stipendium för högre utbildning. Landstinget Dalarna förvaltar stödet och utdelningen.

Du som söker ska uppfylla följande krav:

  • ska ha gått grundskolans högstadium eller totalt sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna ej inräknade)
  • går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår
  • som under studietiden inte erhåller fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.

Stipendiet kan endast erhållas en gång och avse program, examen eller motsvarande.

 Här hittar du ansökningsblankett och mer information